Quy trình sản xuất

Gáo dừa nguyên liệu

Cho gáo dừa nguyên liệu vào lò hầm

Cho ra than nguyên liệu

Đưa vào máy xay

Đóng bao phân phối 40kg/bao

Than gáo dừa 3 x 6

Xem chi tiết

Than gáo dừa 4 x 8

Xem chi tiết

Than gáo dừa 3 x 5 x 10

Xem chi tiết

Tro 8 x 20

Xem chi tiết

Tro Tinh

Xem chi tiết