Tro 8 x 10

Thông tin sản phẩm

Mô tả

  • Độ ẩm (Moisture) : 20 % ( +/- 2 %).
  • Fixed cardbon : < 50%
  • Cỡ hạt (size):8x20 mesh
  • Màu sắc (Color): màu đen đặc trưng của than (black).
  • Giá bán (Price): liên hệ kinh doanh( contact us) Phone: (0917-265-444 / 0919-788-231).