Than gáo dừa 4 x 8

Thông tin sản phẩm

Mô tả

  • Độ ẩm (Moisture) : 15 % ( +/ - 1 %).
  • Độ tro (Ash Contend) : 3% tối đa.
  • Độ bốc (Volatile Matter) : 20 % ( + /- 2 %).
  • Fixed cardbon : 72% min
  • Cỡ hạt (size):4-8 mesh
  • Hình dạng(Form): dạng hạt không định hình (undefined).
  • Màu sắc (Color): màu đen đặc trưng của than (black).
  • Giá bán (Price): liên hệ kinh doanh( contact us) Phone: (0917-265-444 / 0919-788-231).