Liên hệ

Than gáo dừa Hữu Trọng

Ấp 5, xã Thạnh Phú Đông, huyện Giồng Trôm,
tỉnh Bến Tre

Điện thoại: 0917-265-444

Email: cstn.huutrong2359@gmail.com