Tro tinh

Thông tin sản phẩm

Mô tả

  • Độ ẩm (Moisture) : 20 % ( +/ - 2 %).
  • Hình dạng(Form): hạt mịn
  • Màu sắc (Color): màu đen (black).
  • Giá bán (Price): liên hệ kinh doanh( contact us) Phone: (0917-265-444 / 0919-788-231).